ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τί είναι το ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα ;

Το ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα ή αλλιώς ειδική διαπαιδαγώγηση όπως είναι σύνηθες γνωστό στους περισσότερους, είναι μια εξατομικευμένη παιδαγωγική παρέμβαση ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του εκάστοτε παιδιού/ εφήβου, η οποία είναι προσαρμοσμένη στις ικανότητες και δυνατότητες του κάθε μαθητή , ανάλογα με τη δυσχέρεια που φαίνεται να παρουσιάζει. Έτσι, εφαρμόζεται ειδικό υποστηρικτικό πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο αξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και τροποποιείται ανάλογα με την αποτελεσματικότητα και το δυναμικό του, μέσα από το οποίο οι μικροί μας μαθητές θα διδαχθούν τις στρατηγικές εκείνες που θα πρέπει να χρησιμοποιούν για να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την αντιμετώπιση τόσο των μαθησιακών δυσκολιών, όσο και των προβλημάτων συμπεριφοράς που αποτελούν συνοδά και δευτερογενή χαρακτηριστικά.

Ποιες μέθοδοι / στρατηγικές χρησιμοποιούνται ;

Πώς διαφοροποιούνται από την κλασική διδασκαλία ;

Κατά τη διάρκεια του ειδικού παιδαγωγικού προγράμματος χρησιμοποιούνται ειδικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις όπου επιστρατεύονται όσο το δυνατόν περισσότερες αισθήσεις , εφόσον αυτές είναι χρηστικές- λόγος, ακοή, όραση, κίνηση, αισθητικότητα. Αυτό αποτελεί μία βασική αρχή καθώς εάν η μάθηση παρουσιαστεί στο παιδί με μία ποικιλία τρόπων, χρησιμοποιώντας ολόκληρο το φάσμα των αισθήσεων, είναι πιθανότερο να «εντυπωθεί». Επιπλέον, καθώς το παιδί με δυσκολίες έχει συνήθως κακή βραχυπρόθεσμη μνήμη και διάσπαση προσοχής τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να είναι σαφή , δομημένα, καλά οργανωμένα και να παρέχουν συχνά ανακεφαλαιωτικές ή επαναληπτικές δράσεις για την εκμάθηση των στρατηγικών. Έτσι, όταν οι προσεγγίσεις γίνονται πολυαισθητηριακά και με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, χρησιμοποιώντας παράλληλα διάφορες διαδικασίες με μορφή παιχνιδιού, δίνουν ζωντάνια στη διδασκαλία και κατ’ επέκταση στη μάθηση.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Οι Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (Ε.Μ.Δ.) είναι ένας όρος που αναφέρεται σε μια μεγάλη ομάδα διαταραχών με επιπτώσεις στον προφορικό και γραπτό λόγο, στα μαθηματικά και γενικότερα στην ανάπτυξη και χρήση των στρατηγικών μάθησης ενός παιδιού. Οι δυσκολίες αυτές γίνονται αντιληπτές από τον γονιό ή τον εκπαιδευτικό κατά τα πρώτα χρόνια της φοίτησης του παιδιού στο σχολείο και συνήθως δεν είναι συνέπεια χαμηλής νοημοσύνης ή έλλειψης κινήτρου. Οι διαταραχές αυτές χαρακτηρίζουν ένα άτομο από τη γέννηση του, ενώ εκδηλώνονται καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής του.

 

Tί περιλαμβάνει ένα πλήρες πρόγραμμα παρέμβασης;

Ένα πλήρες πρόγραμμα παρέμβασης και αποκατάστασης στοχεύει όχι μόνο στη διδασκαλία της ανάγνωσης και της ορθογραφίας της γλώσσας αλλά κυρίως στην αποκατάσταση μειονεξιών σε όποιους τομείς επηρεάζει το μαθητή και είναι διαπιστωμένο ότι η προτεινόμενη θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική αν εφαρμοστεί νωρίς δηλαδή στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του δημοτικού. Η κάθε παρέμβαση πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα, με αρχική την αξιολόγηση δηλαδή τη λήψη ιστορικού, την αξιολόγηση, τη διάγνωση και τη διαφοροδιάγνωση. Στη συνέχεια βασικό βήμα είναι η παρέμβαση δηλαδή η στοχοθεσία, οι παρεμβατικές μεθόδοι και η καταγραφή της προόδου του παιδιού. Τέλος, συντελείται η επαναξιολόγηση και η παρατήρηση αποτελεσμάτων.

Επιπλέον πολύ σημαντική είναι η ύπαρξη ενός μακροπρόθεσμου στόχου, ο οποίος θα σηματοδοτήσει τη δόμηση των βραχυπρόθεσμων στόχων και ανάλογα με την έκαστη διαταραχή, ο θεραπευτής καλείται να επιλέξει μια μέθοδο παρέμβασης που θα ταιριάζει στον μαθητή ώστε να την καταλαβαίνει απόλυτα, να του ταιριάζει και να μην βαριέται. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα παρέμβασης και διάφοροι μέθοδοι για την αντιμετώπιση των Ε.Μ.Δ. που χρησιμοποιούνται διεθνώς.

Εργαστήρι παραγωγής γραπτού λόγου

Η δημιουργία του εργαστηρίου μας βασίστηκε στην κάλυψη των αναγκών των μαθητών σχετικά με την υποστήριξη τους στην παραγωγή γραπτού λόγου. Η παραγωγή γραπτού λόγου είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας, η οποία συχνά παραμελείται ή απουσιάζει εντελώς.

Μέσα από τη δομημένη παρέμβασή μας, οι μαθητές εξοικειώνονται με το γραπτό κείμενο και την έκθεση μέσα από μια ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση, η οποία προάγει την ελεύθερη σκέψη και τον καταιγισμό ιδεών. Στόχος του εργαστηρίου είναι η σύνθεση ολοκληρωμένης σκέψης και η αποτύπωσή της γραπτώς. Επιπλέον, μέσα από την κατανόηση κειμένου και ερμηνείας του αναπτύσσεται η κριτική σκέψη, η οποία συντελεί στην καλύτερη επεξεργασία πληροφοριών και στη δυναμική ανάπτυξης σκέψης-λόγου.